1990-talet

Under 1990-talet fortsatte Katarina Ehnmark regissera på Katedralskolan, tillsammans med kapellmästare Anders Bragsjö. Mot slutet av årtiondet påbörjades samarbete med Gerd som kapellmästare.

 

År  Föreställning Regissör Kapellmästare
       
1990 ? ? ?
1991 ? ? ?
1992 Annie Get Your Gun (?) Katarina Ehnmark Anders Bragsjö
1993 Oliver! Katarina Ehnmark Anders Bragsjö
1994 Knäpp ihop (Povel Ramel) Katarina Ehnmark Anders Bragsjö
1995 Blandade sketcher, Hasse & Tage Katarina Ehnmark Anders Bragsjö
1996 Grease Katarina Ehnmark Anders Bragsjö
1997 Chicago Katarina Ehnmark Anders Bragsjö
1998 Annie Get Your Gun Katarina Ehnmark Anders Bragsjö
1999 Kiss Me, Kate Katarina Ehnmark Anders Bragsjö